Ovl√°danie sauny pomocou riadiacej jednotky

Ovl√°danie sauny pomocou riadiacej jednotky

Ako regulovaŇ• teplotu v saune?


Ovl√°danie teploty v saune je moŇĺn√© niekońĺk√Ĺmi sp√īsobmi, v naŇ°om ńćl√°nku V√°m vysvetl√≠me jednotliv√© rozdiely.


Regul√°cia ovl√°dania teploty na pl√°Ň°ti ohrievańća ‚Äď v tomto pr√≠pade nie je nutn√© ńŹalŇ°ie ovl√°danie, teplota je ovl√°dan√° otońćen√≠m kolieska, ktor√© je umiestnen√© na ohrievańći a je jeho s√ļńćasŇ•ou uŇĺ pri roben√≠ dan√©ho typu ohrievańća, je tu aj vstavan√Ĺ termostat, kde si m√īŇĺete navoliŇ• teplotu. T√Ĺmto sp√īsobom dosiahnete o nieńćo niŇĺŇ°iu teplotu v saune ako u ostatn√Ĺch extern√Ĺch regul√°torov.


Anal√≥gov√° regul√°cia sauny ‚Äď pri tejto regul√°cii je vŇ°etko v jednej ovl√°dacej skrinke, sauna sa osad√≠ anal√≥gov√Ĺmi ńćidlami a vŇ°etko sa d√° komfortne ovl√°daŇ• z vonkajŇ°ej strany sauny. Nev√Ĺhodou tohto rieŇ°enia je v√§ńćŇ°ia ovl√°dacia skrinka a nemoŇĺnosŇ• umiestniŇ• regul√°ciu do vn√ļtorn√Ĺch priestorov sauny.


Digit√°lna regul√°cia sauny ‚Äď v pr√≠pade tejto regul√°cie ovl√°dame saunu mal√Ĺm modern√Ĺm displejom, v√§ńćŇ°inou s dotykov√Ĺm alebo intuit√≠vnym ovl√°dan√≠m. Je to z toho d√īvodu, Ňĺe digit√°lne regul√°cie s√ļ delen√©, maj√ļ mal√Ĺ displej, ktor√Ĺ je prepojen√Ĺ so silovou jednotkou, ktor√ļ je potrebn√© niekam umiestniŇ•, ide√°lne do technickej miestnosti alebo miestnosti bl√≠zko sauny, u niektor√Ĺch typov regul√°ci√≠ je moŇĺn√© umiestniŇ• ovl√°dac√≠ displej priamo do , ńćo je v niektor√Ĺch pr√≠padoch v√Ĺhodn√©. ńéalŇ°ou v√Ĺhodou je moŇĺnosŇ• pripojiŇ• k digit√°lnej regul√°cii ńŹalŇ°ie zariadenia, napr√≠klad vzdialen√© ovl√°danie sauny telef√≥nom, farebn√Ĺ modul, zvukov√Ĺ modul, infraŇĺiarińće a pod.


Pokrońćil√© ovl√°danie syst√©mom LOXONE ‚Äď tu pon√ļkame Ň°pińćkov√© modern√© ovl√°danie sauny, ktor√© sa nakonfiguruje do z√°kladnej jednotky presne podńĺa v√°Ň°ho priania, svetelnej terapie, hudba a vŇ°etko ostatn√© ako u digit√°lnej regul√°cie, v√Ĺhodou je jednoduchŇ°ia prepojiteńĺnosŇ• a veńĺk√° variabilita nastavenia syst√©mu, vr√°tane moŇĺn√© ovl√°daŇ• eŇ°te ńŹalŇ°ie komponenty vo VaŇ°ej dom√°cnosti ako s√ļ Ňĺal√ļzie, svetl√° alebo uv√≠tac√≠ reńć syst√©mu pri vstupe do sauny.

Porad√≠me V√°m pri v√Ĺbere regul√°cie sauny a navrhneme rieŇ°enie pre V√°Ň° wellness priestor.

V√°Ň° t√≠m Saunujeme.

Mohlo by v√°s zauj√≠maŇ•

Viete, ńćo ch√Ĺba vaŇ°ej z√°hrade? VonkajŇ°ia sauna!

Viete, ńćo ch√Ĺba vaŇ°ej z√°hrade? VonkajŇ°ia sauna!

Farebn√© n√°tery vonkajŇ°ej sauny

Farebn√© n√°tery vonkajŇ°ej sauny

Potrebujete poradiŇ• s v√Ĺberom vhodnej sauny?

Nap√≠Ň°te alebo zavolajte, budeme sa V√°m venovaŇ•