Koľko kalórií spáli človek v saune?

Schudnutie kalórií v saune závisí od viacerých faktorov, vrátane teploty sauny, dĺžky pobytu v nej, vašej fyzickej kondície a metabolizmu. Pri pobyte v saune dochádza k zvýšeniu telesnej teploty, čo môže zvýšiť metabolickú rýchlosť a spôsobiť určité straty vody. Väčšina straty hmotnosti spôsobená pobytom v saune je však spojená s dehydratáciou a nie s trvalým stratou tuku.


Počas polhodinového pobytu v saune dochádza k spáleniu až 600 kalórií. V priemere človek počas návštevy vypotí 0,5 litra. Tekutiny je nutné počas saunovania dopĺňať.


Štúdie naznačujú, že počas pobytu v saune môžete spáliť niekoľko sto kalórií za hodinu, pričom tieto čísla sa môžu líšiť v závislosti od individuálnych faktorov. Avšak táto strata váhy nie je trvalá a po doplnení tekutín sa váha obvykle vráti späť.


Dôležité je tiež dbať na bezpečnostné opatrenia pri pobyte v saune, ako je dostatočná hydratácia, aby sa zabránilo dehydratácii, a rešpektovanie odporúčaného času pobytu v závislosti od vášho zdravotného stavu a tolerancie tepla. Pred využitím sauny je vždy dobré sa poradiť so zdravotným odborníkom, najmä ak máte nejaké zdravotné problémy.